Certyfikaty i uprawnienia

 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • Certyfikat zgodności wg normy PN-EN ISO 3842-2 – system zarządzania jakością w produkcji spawalniczej
 • Świadectwo Kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku DOZORU G1/G2/G3
 • Świadectwo Kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI G1/G2/G3
 • Świadectwo Kwalifikacji na substancje kontrolne
 • Uprawnienia spawalnicze według PN-EN 287, PN-EN 9606 oraz ISO 9606-1
 • Uprawnienia na rusztowania budowlano – montażowe metalowe
 • Uprawnienia do prac na wysokości technikami linowymi
 • Kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego
 • Uprawnienia do pełnienia funkcji hakowego, sygnalisty
 • Kwalifikacje do lutowania lutem twardym
 • Uprawnienia do projektowania, kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy, oceny i badania stanu technicznego gazociągów PE
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Licencja na wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych Conlit Rockwool, Promatec
 • Certyfikat zabezpieczenia ogniochronne Hilti
 • Autoryzacje firm: Trane, Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, LG