Oferujemy wyposażenie techniczne w zakresie instalacji sanitarnych i mechanicznych w obiektach: przemysłowych, biurowych, hotelowych, handlowych, rekreacyjnych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz wojskowych takie jak:

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne:
  • instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji
  • instalacje hydrantowe
  • instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej
  • grawitacyjne i podciśnieniowe systemy odwadniania dachów, kanalizacja deszczowa
  • systemy uzdatniania wody
  • pompownie

 • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne:
  • wentylacja mechaniczna bytowa
  • wentylacja pożarowa, w tym strumieniowa, garaży wielostanowiskowych oraz zabezpieczenia pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych
  • wentylacja technologiczna
  • klimatyzacja komfortu oparta na układach freonowych oraz wody lodowej
  • klimatyzacja precyzyjna i technologiczna
 • Instalacje grzewcze i chłodnicze:
  • instalacje centralnego ogrzewania
  • instalacje ciepła technologicznego
  • instalacje wody lodowej
  • systemy wymiany i odzysku ciepła
  • kompleksowe wykonanie kotłowni, wymiennikowni
  • pompownie
 • Instalacje technologiczne i przemysłowe:
  • instalacje gazowe
  • instalacje pary i kondensatu
  • instalacje gazów medycznych
  • technologiczne systemy uzdatniania wody
 • Instalacje automatyki i sterowania:
  • instalacje detekcji gazów
  • instalacje automatyki wentylacji i klimatyzacji
  • instalacje automatyki kotłowni
  • instalacje automatyki pompowni i instalacji hydraulicznych
  • serwisy układów automatyki
  • walidacja instalacji automatyki
 • Do każdej realizacji jesteśmy w stanie zapewnić:
  • projekt techniczny
  • optymalizację dokumentacji w zakresie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
  • realizację instalacji przez wyspecjalizowanych pracowników
  • nadzór wykwalifikowanej kadry inżynierskiej
  • bieżące próby techniczne i wytrzymałościowe poszczególnych instalacji
  • regulację hydrauliczną instalacji
  • dokumentację powykonawczą