Inwestor
SIEMENS S.A.
Generalny wykonawca
BUDIMEX S.A.

Charakterystyka obiektu

 • Budynek o wysokości 20 m
 • 5 kondygnacji nadziemnych
 • Powierzchnia całkowita 8 500 m2 z czego 6 400 m2
  to powierzchnie biurowe

Zakres wykonanych prac

 • instalacja wentylacji bytowej
 • instalacja wentylacji pożarowej
 • instalacja freonowa w biurach oraz serwerowni
 • instalacja wody lodowej wraz z węzłem
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z podwęzłem ciepła
 • instalacja odzysku glikolowego
 • instalacja wody zimnej i CWU
 • instalacja hydrantowa
 • instalacja kanalizacji sanitarnej
 • instalacja kanalizacji deszczowej i technologicznej