Inwestor
GUOTAI-HUARONG POLAND SP. z O.O.
Generalny wykonawca
ATLAS WARD POLSKA SP. z O.O.

Charakterystyka obiektu

Kompleks 4 hal w skład których wchodzi:

 • część biurowa
 • część magazynowa
 • część produkcyjna
 • część socjalno-techniczna wraz z niezbędną infrastrukturą 
 • budynki przeznaczone dla ochrony obiektu

Zakres wykonanych prac

 • instalacja wentylacji bytowej
 • instalacja wentylacji awaryjnej
 • instalacja wentylacji odciągowej
 • instalacja ciepła technologicznego
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 
 • instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej
  oraz technologicznej
 • instalacja wody lodowej
 • instalacja gazu
 • instalacja gazów technicznych
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacja sprężonego powietrza

 

 • kotłownia gazowa wraz z pełną automatyką
 • sprężarkownia