Inwestor
SKANSKA PROPERTY POLAND Sp. z o.o.
Generalny wykonawca
SKANSKA S.A.

Charakterystyka obiektu

Budynek biurowy klasy A z funkcją usługowo-handlową

 • 7 kondygnacji nadziemnych
 • 2 kondygnacje podziemne
 • Powierzchnia całkowita: 36 369 m2 
 • Powierzchnia biurowa najmu netto: 19 389 m2
 • Powierzchnia usługowa najmu netto: 2 378 m2
 • Parking podziemny z 196 miejscami postojowymi

Zakres wykonanych prac

w fazie shell & core oraz fit-out

 • sieci zewnętrzne
 • instalacje podposadzkowe
 • instalacja wody zimnej wodociągowej
 • instalacja hydrantowa ze zbiornikiem p.poż.
 • instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej garażowej, tłuszczowej oraz deszczowej
 • instalacja ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji
 • instalacja CO z węzłem cieplnym 
 • instalacja wentylacji mechanicznej lokali biurowych i usługowych 
 • instalacja oddymiania i napowietrzania
 • instalacja chłodnicza
 • instalacja wentylacji bytowej i pożarowej parkingu podziemnego