Inwestor
POLONIA TATRY SP. z O.O.
Generalny wykonawca
EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A.

Charakterystyka obiektu

Budynek hotelowy w Zakopanem

 • 7 kondygnacji nadziemnych
 • 2 kondygnacje podziemne
 • Powierzchnia użytkowa 27 000 m2
 • 158 pokoi hotelowych 68 apartamentów
 • Garaż podziemny

Zakres wykonanych prac

 • instalacja wentylacji
 • instalacja ciepła technologicznego
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja wody zimnej, ciepłej, szarej i cyrkulacji
 • instalacja hydrantowa
 • instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i tłuszczowej
 • instalacja wody lodowej
 • instalacja gazu
 • instalacja klimatyzacji
 • węzły ciepła
 • maszynownia chłodnicza
 • stacja uzdatniania wody
 • liczne przepompownie ścieków
 • maszynownia wody szarej
 • maszynownie wentylacyjne
 • separatory olejowe i ropopochodne