Inwestor
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W ŁODZI
Generalny wykonawca
KONSORCJUM WARBUD – BUDOMAL

Charakterystyka obiektu

Regionalne zintegrowane centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym wraz z lądowiskiem dla śmigłowców

 • Powierzchnia użytkowa ok. 12 000 m2
 • 5 kondygnacji nadziemnych
 • 1 kondygnacja podziemna
 • W budynku znajduje się:
    centralny blok operacyjny wraz z salą wybudzeń
    sale dydaktyczne z salami obserwacji w czasie
     rzeczywistym
    szpitalne oddziały

Zakres wykonanych prac

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji w zakresie m. in.:

 • dostawy i montażu kanałów wentylacyjnych
 • dostawy i montażu armatury nawiewno-wywiewnej
 • montażu central wentylacyjnych
 • dostawie i montażu wentylatorów dachowych
 • montażu stropów laminarnych